Roe­meen­se werk­krach­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie - SONJA VAN HUFFEL, BROECHEM

Ik re­a­geer hier­bij op de le­zers­brief ‘mo­der­ne sla­ver­nij’ (GvA 12/9). Wij wer­ken even­eens met Roe­me­nen in ons to­ma­ten­be­drijf. Ze ver­die­nen het­zelf­de bij ons als ie­der­een. Mijn in­ziens meer dan ze in hun land ver­die­nen. Daar krij­gen ze de helft. Daar­voor ko­men ze ook naar hier, om in Roe­me­nië een be­ter le­ven te kun­nen heb­ben. Wat in de le­zers­brief wordt om­schre­ven als ‘mo­der­ne sla­ver­nij’, lijkt mij daar­om echt niet cor­rect. Mijn drijf­veer was al­tijd men­sen ge­luk­ki­ger te ma­ken door hun werk aan te bie­den. Maar als ik te­gen­woor­dig men­sen con­tac­teer om te ko­men wer­ken, ko­men ze vaak zelfs nog niet op­da­gen. Vo­ri­ge week heb ik nog ie­mand aan­ge­wor­ven die al ja­ren stond te be­de­len. Die men­sen heb­ben ein­de­lijk weer een doel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.