De di­gi­ta­le di­ri­gent

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie -

“Ab­so­luut fan­tas­tisch”. Zo wordt het eer­ste pu­blie­ke op­tre­den van di­ri­gen­tro­bot YuMi dins­dag in het Ver­di The­a­ter in Pi­sa om­schre­ven. De di­gi­ta­le di­ri­gent gaf er lei­ding aan het Phil­har­mo­nisch Or­kest van Luc­ca bij de uit­voe­ring van drie de­len uit Ver­di’s ope­ra Ri­go­let­to. De we­reld­be­roem­de te­nor And­rea Bo­cel­li (fo­to) zong on­der aan­stu­ring van YuMi de area La Don­na è Mo­bi­le. YuMi is een twee­ar­mi­ge ro­bot van Zwit­ser­se ma­ke­lij. Zijn di­ri­geer­be­we­gin­gen zijn ge­ba­seerd op de han­de­lin­gen van de Ita­li­aan­se di­ri­gent And­rea Co­lom­bi­ni. Die is vol be­won­de­ring voor de tech­ni­ci die er­in slaag­den van YuMi een soe­pe­le di­ri­gent te ma­ken, met pre­cies de juis­te snel­heid en leng­te in zijn ge­ba­ren.

FO­TO REUTERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.