Van de speel­goed­win­kel naar het te­le­vi­sie­scherm

Lan­der Se­verins (21) uit Zoer­sel laat zich zon­der ze­nu­wen ‘Voor de

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit -

Met acht zijn ze, de jon­ge co­me­dians die Bart Peeters van­af van­avond Voor de Leeu­wen gooit. Lan­der Se­verins (21) is de op één na jong­ste van de ben­de, maar ze­nu­wen kent de­ze speel­vo­gel uit Zoer­sel niet: “Het po­di­um is de plaats waar ik me thuis voel. Wel­licht straal ik dat ook uit.” Vo­ri­ge week wer­den in Voor de

Leeu­wen acht fi­na­lis­ten ge­ko­zen. Zij tre­den de ko­men­de zes we­ken op met al­ler­lei acts die te ma­ken heb­ben met een cen­tra­le gast. Van­avond din­gen Lan­der en co. naar de gul­le lach van Maai­ke Caf­mey­er. “Voor Ket­net ver­tolk­te ik al de hoofd­rol in De Zoon van Ar­tan en met mijn voor­stel­ling

Maan­lan­der speel ik in Vlaan­de­ren en Ne­der­land, maar het gro­te pu­bliek kent me nog niet”, zegt Lan­der Se­verins. “Bo­ven­dien is co­me­dy voor te­le­vi­sie ook weer een an­de­re stiel dan hu­mor op de plan­ken. Nu moet ik een act ver­zin­nen van slechts twee mi­nu­ten. Dat vraagt een an­de­re span­nings­boog. Dit pro­gram­ma is dus leer­rijk.”

Ca­ba­ret

Lan­der is nog maar 21, maar geen de­bu­tant. “Zes jaar ge­le­den had­den een ka­me­raad en ik al een mu­zi­kaal pro­gram­ma met songs van Bart Peeters en Kom­mil Foo. Daar­na schre­ven we een vol­le­dig

FO­TO'S VRT

Lan­der Se­verins: “Co­me­dy op te­le­vi­sie is weer een an­de­re stiel dan hu­mor op de plan­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.