Ir­ma stuurt ook tv-op­na­men in de war

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit - (to­ve)

De door­tocht van or­kaan Ir­ma heeft ook ge­vol­gen voor de op­na­mes van de zom­bie­reeks The Walking Dead. Er moesten de­ze week nog en­ke­le scè­nes in­ge­blikt wor­den in Ge­or­gia voor het nieu­we sei­zoen, dat eind ok­to­ber start. Maar door het nood­weer is daar niks van in huis ge­ko­men. Cast en crew trach­ten het werk la­ter in te ha­len. Ook bij de vlak­bij ge­le­gen stu­dio’s van Dy­nasty en MacGy­ver ligt het werk stil. Men ver­wacht ten vroeg­ste eind de­ze week weer te kun­nen fil­men. Veel tv-se­ries wor­den in Ge­or­gia op­ge­no­men, om­dat daar be­las­ting­voor­de­len van­we­ge de over­heid aan ver­bon­den zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.