Ma­kers ‘Ra­dio Ga­ga’ krij­gen dag­vaar­ding van La­dy Ga­ga

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit - (dod)

De ma­kers van het Can­vas­pro­gram­ma Ra­dio Ga­ga, Do­mi­ni­que Van Mal­der en Joris Hes­sels, heb­ben een dag­vaar­ding ont­van­gen van de eni­ge ech­te La­dy Ga­ga – of toch van haar ad­vo­ca­ten. Ra­dio Ga­ga zou te veel op haar ar­ties­ten­naam lij­ken, want La­dy Ga­ga is een han­dels­merk.

Pro­duc­tie­huis De Chi­ne­zen wil­de in fe­bru­a­ri het lo­go van Ra­dio Ga­ga als beeld­merk de­po­ne­ren. Ge­noeg voor de ad­vo­ca­ten van de pop­ster om in ac­tie te schie­ten. “Dat klopt”, zegt VRT-woord­voer­der Hans Van Goethem. “Toen er in­ter­na­ti­o­na­le be­lang­stel­ling kwam voor het for­mat, is be­slist het merk Ra­dio Ga­ga te de­po­ne­ren.”

Maar dat is dus nog niet ge­lukt. “Het mer­ken­bu­reau moet zich nu over de zaak uit­spre­ken”, zegt Van Goethem. ‘Wij ho­pen ui­ter­aard ons ge­lijk te ha­len.”

La­dy Ga­ga eist niet al­leen dat het han­dels­merk wordt ge­wei­gerd, maar ook dat de naam Ra­dio Ga­ga ner­gens ter we­reld mag wor­den ge­bruikt “in ver­band met goe­de­ren of dien­sten”. Dat zou de in­ter­na­ti­o­na­le car­ri­è­re van het for­mat kun­nen hin­de­ren.

Joris Hes­sels snapt er niets van. “Als ie­mand recht heeft op de naam, dan is het Qu­een, of de er­ven van Fred­die Mer­cu­ry”, zei hij op Stu­dio Brus­sel. De song Ra­dio

Ga­ga da­teert na­me­lijk van 1984, of­te twee jaar vóór de ge­boor­te van Ste­fa­ni Ger­ma­not­ta/La­dy Ga­ga.

FO­TO'S PHOTO NEWS, VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.