Astrid had zes jaar geen seks met ‘den Jo­hn’

De laat­ste zes jaar van hun re­la­tie had­den Jo­hn Bry­an en Astrid Cop­pens (34) geen fy­siek con­tact meer. Dat ver­klap­te ze gis­ter­avond in bed bij Ja­mes Coo­ke in Gert La­te Night.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit - (jr, tdl)

Op de vraag hoe ze ooit voor ‘den Jo­hn’ is kun­nen val­len, ant­woord­de Astrid: “Ik ben er ze­ven jaar mee ge­trouwd ge­weest, maar ik her­in­ner mij daar niets meer van. Die heeft mij nooit graag ge­zien, daar is nooit lief­de ge­weest. Nul, van hem. Als ik hem nog iets kon zeg­gen? Dan zeg ik: waar­om? Ik heb u zo ge­steund, ik heb u niets mis­daan, ik ben ge­woon een goeie huis­vrouw ge­weest.”

Astrid Cop­pens zegt dat ze zich “op­ge­licht” voelt door haar ex­man, met wie ze in een rechts­zaak ver­wik­keld zit die haar bij­na fi­nan­ci­eel heeft ge­sloopt. De stress van dat ju­ri­di­sche ge­vecht is vol­gens haar de re­den waar­om ze nog niet zwan­ger is: “Bram en ik heb­ben een gro­te kin­der­wens, maar ik heb zo veel stress met die rechts­za­ken dat ik denk dat de na­tuur het niet toe­laat. Mijn li­chaam is ge­woon te ge­stres­seerd.”

De rechts­zaak zou eind dit jaar in Los An­ge­les be­han­deld wor­den. Als Astrid de zaak te­gen haar ex-man ver­liest, is ze al­les kwijt. Als ze wint, is de kans groot dat Jo­hn Bry­an in be­roep gaat en al­les op­nieuw be­gint.

PHOTO NEWS

Astrid tij­dens haar hu­we­lijk met ‘den Jo­hn’: “Hij heeft mij nooit graag ge­zien”, zegt ze nu.

FO­TO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.