Hulk

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Tv Op Donderdag -

We­ten­schap­per Bru­ce Ban­ner werkt aan een ge­heim over­heids­pro­ject, waar­bij een ma­chi­ne wordt ge­bouwd die le­ven­de cel­len kan ma­ni­pu­le­ren. Tij­dens een van zijn ex­pe­ri­men­ten gaat er ech­ter iets mis en wordt hij bloot­ge­steld aan een do­de­lij­ke la­ding gam­ma­stra­len. Tot gro­te ver­ba­zing van zijn col­le­ga's komt Ban­ner er met de schrik van af. Maar diep van­bin­nen is er iets ver­an­derd bij de we­ten­schap­per. 6/10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.