AN­NE-MA­RIE GEPTS (61)

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Interview -

pro­cu­reur des Ko­nings bij het par­ket van Ant­wer­pen sinds 2014 li­cen­ti­aat in de rech­ten en in de cri­mi­no­lo­gie (VUB) van­af 1983 bij het par­ket van Ant­wer­pen, sinds 1991 als eerste sub­sti­tuut was tus­sen 1996 en 2008 bij het par­ket­ge­ne­raal van Ant­wer­pen, van­af 2004 als ad­vo­caat­ge­ne­raal werd in 2008 pro­cu­reur des Ko­nings in Me­che­len in 2011­2012 voor­zit­ter van de Raad van pro­cu­reur des Ko­nings sinds 2014 pro­vin­ci­aal pro­cu­reur en voor­zit­ter van het di­rec­tie­co­mi­té van het par­ket Ant­wer­pen voor­zit­ter Raad van pro­cu­reurs des Ko­nings 2017­2018 lid Fe­de­ra­le Po­li­tie­raad

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.