Den Ou­den Te­gel legt de boe­ken neer

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Den Ou­den Te­gel, ge­le­gen op de Schijn­poort­weg, is fail­liet. De zaak, die ge­spe­ci­a­li­seerd was in hand­ge­maak­te ce­ment­te­gels, open­de de deu­ren in 2013.

Den Ou­den Te­gel raak­te in vijf jaar tijd be­kend bij een breed pu­bliek. Maar sinds kort blij­ven de deu­ren ge­slo­ten. “Het klopt dat Den Ou­den Te­gel in fa­ling is”, be­ves­tigt cu­ra­tor Ben­ja­min Qu­an­jard. “De zaak­voer­ders zijn in de pro­ble­men ge­raakt door on­der meer da­len­de ver­koop­cij­fers.” Op dit ogen­blik wor­den er voor­be­rei­din­gen ge­trof­fen om een uit­ver­koop te hou­den. “Ten­zij er als­nog een over­ne­mer wordt ge­von­den, maar die kans is heel klein. De win­kel­ac­ti­vi­teit is on­der­tus­sen ge­stopt en er wordt nu een in­ven­ta­ris op­ge­maakt”, al­dus Qu­an­jard. De zaak­voer­ders van Den Ou­den Te­gel wen­s­ten niet te re­a­ge­ren op het nieuws.

Zaak­voer­der ‘‘Ik be­sef dat we de eeu­wig­heid niet in pacht heb­ben.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.