1,5 ton co­ca­ï­ne on­der­schept

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Con­tro­les in Ecuador heb­ben af­ge­lo­pen week tot twee gro­te co­ca­ï­ne­vang­sten ge­leid. De drugs za­ten in con­tai­ners be­stemd voor de ha­ven van Ant­wer­pen. In to­taal werd bij­na an­der­hal­ve ton in be­slag ge­no­men. “Er werd één ver­dach­te op­ge­pakt. Hij zou deel uit­ma­ken van een in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie ge­spe­ci­a­li­seerd in dit soort co­ca­ï­ne­smok­kel”, al­dus de Ecu­a­doraan­se po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.