7/10 5/10 7/10 8/10 6/10 7/10 7/10 8/10 5/10 7/10 5/10

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL -

Nau­we­lijks werk in de eer­ste helft, kans­loos bij te­gen­goal Ver­mijl.

Had het niet on­der de markt met de vin­ni­ge Ver­mijl.

VANHAMEL

MBOKO

PRYCHYNENKO

Ste­vig in du­el, vaak goed ge­po­si­ti­o­neerd en no non­sen­se bij het uit­voet­bal­len.

IJ­zer­sterk ach­ter­in en an­der­maal tref­ze­ker na een stil­staan­de fa­se. Stond links­ach­ter en links­voor. Deed het op bei­de po­si­ties pri­ma. Op­nieuw de rust zel­ve, al­tijd zui­ver met de bal aan de voet. Al­om­te­gen­woor­dig, zo­wel aan­val­lend als de­fen­sief.

Liep zich te plet­ter en was bij zo­wat el­ke kans be­trok­ken.

Op zoek naar zich­zelf, scoor­de bij­na een we­reld­goal van­uit een schui­ne hoek. Hak­jes en fri­vo­li­tei­ten in over­vloed. Der­de goal in de laat­ste vier du­els. Ver­loor veel du­els en kon geen en­ke­le kans af­dwin­gen. On­zicht­ba­re par­tij.

VAN DEN BERGH

DE JONGHE

MAES

VAN HYFTE

VANCAMP

VANZEIR

TISSOUDALI

NOUBISSI

Trok pri­ma zijn plan als in­val­ler op de links­ach­ter.

Kreeg twee kan­sen, maar ver­zuim­de het af te ma­ken

Te laat in­ge­val­len voor beoordeling

GRISEZ

KASMI

HOFFER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.