7/10 5/10 6/10 5/10 5/10 6/10 6/10 5/10 7/10 5/10 7/10

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL -

Goed bij de les op een schot van Capon. Kreeg wei­nig werk. Ran­sel­de laat de 2­1 uit zijn kooi

De­ge­lijk op de rechts­ach­ter. Wei­nig mee op­ruk­kend.

BO­LAT

An­der­maal ver­de­di­gend, nu op Zi­vko­vic.

Ver­de­di­gend de­ge­lijk. Niet al­tijd zui­ver tij­dens de bal­be­han­de­ling. Af en toe mee op­ge­scho­ven.

De­ge­lijk op de links­ach­ter. Zel­den mee naar vo­ren ge­trok­ken.

Re­cu­pe­reer­de als van­ouds erg veel bal­len. Min­der op­val­lend dan an­ders.

Werk­te hard naast cer­ti­tu­de Ha­roun. Ver­trou­wen groeit.

Pro­beer­de zich door te zet­ten. Nog te wei­nig. Zag geen straf­schop na ver­meend hand­spel. Op het uur ver­van­gen.

Deed heel wat me­ters om de bal te kun­nen op­ei­sen. Speel­de met veel in­spi­ra­tie en goe­de pas­ses.

Kwam (te) wei­nig in het stuk voor. Werk­te wel hard. En­ke­le ke­ren lich­te drei­ging, maar te on­zui­ver.

Schoot al snel de 1­0 hoog over. Kop­te de 1­0 op de paal. Sterk be­gin, be­kroond met de fraaie 1­0. Re­gel­ma­tig ge­vaar­lijk.

BU­TA

ARSLANA­GIC

VAN DAM­ME

oer­de­ge­lijk

JUK­LE­ROD

HA­ROUN

NA­ZA­RY­NA

RO­DRI­GUES

RE­FAE­LOV

BO­LIN­GI

MBOK­A­NI

Viel in op het uur voor Ro­dri­gues. Trap­te de 2­0 voor­langs.

BA­BY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.