The­o­door Van Loon, de Ru­bens van Brus­sel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

TOT ZO 13/01 | BO­ZAR | BRUS­SEL | WWW.BO­ZAR.BE

Met een fijn uit­ge­lich­te ex­po in Bo­zar en een ge­droom­de ca­ta­lo­gus bij Mer­ca­tor­fonds zet Brus­sel ba­rok­schil­der The­o­door Van Loon in de kijker. Van­daag ver­ge­ten, was hij des­tijds de even­knie van Ru­bens in de hoofd­stad. Van de Ant­wer­pe­naar snoep­te hij zelfs de pres­ti­ge­op­dracht van de ba­si­liek van Scher­pen­heu­vel af. Even over­tui­gend als Ru­bens in­tro­du­ceer­de hij de Ita­li­aan­se stijl van Ca­ra­vag­gio en Car­rac­ci in de Ne­der­lan­den, maar hij ont­wik­kel­de geen ver­nieu­wen­de beeld­taal. Dat Van Loons oeu­vre zich be­perk­te tot re­li­gi­eu­ze ta­fe­re­len voor de Brus­sel­se ker­ken, ver­oor­deel­de hem tot een voet­noot in de kunst­ge­schie­de­nis. Maar een Bij­bels ver­haal ver­tel­len, kon hij met ver­ve!

FOTO BEGIJNHOFKERK BRUS­SEL

Be­vrij­ding van Pet­rus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.