Fan­tas­tic Ne­gri­to: blues­groo­ves in Ro­ma

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

DO 15/11 | DE RO­MA | BOR­GER­HOUT | WWW.DEROMA.BE

On­langs ont­dekt bij La­ter… with Jools Hol­land: Fan­tas­tic Ne­gri­to. Die Ame­ri­kaan­se im­mi­grant – ech­te naam Xa­vier Dphre­pau­lezz – viel in het BBC-pro­gram­ma niet al­leen op door zijn looks en groeps­naam. In songs met ti­tels als Plas­tic Ham­bur­gers en Trans­gen­der Bis­cuits keert hij zijn ziel bin­nen­ste­bui­ten. Hoe dat klinkt? Als groovy rock, door­dron­gen van vet­te blues en soul, die nu en dan zweemt naar Ben Har­per, Jack Whi­te en Fun­ka­de­lic. In 2017 zag Fan­tas­tic Ne­gri­to The Last Days of Oak­land al be­kroond met een Gram­my voor Best Con­tem­po­ra­ry Blues Al­bum. In De Ro­ma pre­sen­teert hij op­vol­ger Plea­se Don’t Be Dead.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.