Cre­a­tie­ve Dag van de Am­bach­ten

| EI­LAND­JE | ANT­WER­PEN | WWW.ANT­WER­PEN.BE | KINEPOLIS | ANT­WER­PEN | WWW.KINEPOLIS.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

ZO 18/11 Pot­ten­bak­ken, mu­ziek­in­stru­men­ten ma­ken of kof­fie bran­den: in de goe­de din­gen des le­vens steekt de ziel van een am­bachts­man. Tij­dens de Dag van de Am­bach­ten zet­ten ate­liers in het he­le land hun deu­ren open. In Geel kan je naar een man­den­ma­ke­rij, in Herentals naar een boek­bin­der en in Nijlen naar een brou­we­rij van streek­bie­ren. Her en der wor­den de­mon­stra­ties ge­or­ga­ni­seerd, zo­als bij de Ant­werp­se taxi­der­mist Sir-Arthur. ZA 17/11

De Sint meldt dat hij op za­ter­dag 17 no­vem­ber om 13.30u met de stoom­boot uit Span­je aan­komt aan het Ver­bin­dings­dokWest­kaai. Daar wordt Sin­ter­klaas ver­wel­komd door Bart Peeters en bur­ge­mees­ter Bart De We­ver. Om 13.45u be­geeft de Sint zich met zijn ge­volg in de rich­ting van de Han­ze­ste­den­plaats via de Na­po­le­on­kaai, de Nas­sau­brug en de Oos­ten­de­kaai. Wan­neer de goed­hei­lig man aan het MAS ar­ri­veert, spreekt hij er rond 14.45u de kin­de­ren toe. ZA 17/11 - ZO 18/11 De Merk­sem­se Aca­de­mie voor Mi­ne­ra­lo­gie or­ga­ni­seert twee­maal per jaar een Mi­ne­ra­len­beurs in Kinepolis. Zo­wel mi­ne­ra­len en edel­ste­nen als fos­sie­len en ge­steen­ten wor­den er ten­toon­ge­steld en van de hand ge­daan. Tien­tal­len in­ter­na­ti­o­na­le stand­hou­ders pre­sen­te­ren er hun mooi­ste stuk­ken. Tij­dens de beurs kan je edel­ste­nen ook kos­te­loos op hun echt­heid la­ten on­der­zoe­ken. Ook kunst­voor­wer­pen uit mi­ne­ra­len wor­den te koop aan­ge­bo­den.

FOTO BELGA

FOTO KATRIJN VAN GIEL

FOTO GIL PLAQUET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.