MARK DE GEEST

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★★è

De vier jaar lan­ge her­den­kin­gen rond de Eer­ste We­reld­oor­log lo­pen ten ein­de. On­danks de ein­de­lo­ze boe­ken­stroom daar­over, le­vert Mark De Geest nog een ori­gi­ne­le bij­dra­ge, zij het he­laas ont­sierd door te veel taal­fou­ten. Door de ze­ge van 11 no­vem­ber 1918 ver­ge­ten we te ge­mak­ke­lijk hoe WOI ons land blij­vend heeft ge­de­gra­deerd. Tot 1914 was Bel­gië een van de mach­tig­ste in­du­strie­lan­den. Pas na 1918 werd dui­de­lijk hoe de Duit­sers sys­te­ma­tisch on­ze be­vol­king had­den leeg­ge­zo­gen en heel be­wust ons in­du­stri­eel ap­pa­raat had­den ont­man­teld, op zo’n ma­nier dat je be­grijpt dat Bel­gië op wraak zon. De Geest te­kent ge­de­tail­leerd hoe de Duit­sers vier trau­ma­ti­sche ja­ren lang, schaam­te­loos en bru­taal en met Duit­se Gr­ünd­lich­keit, ons spoor­weg­net am­pu­teer­den, fa­brie­ken leeg­haal­den, het ma­chi­ne­park sta­len en het aan on­ze Duit­se con­cur­ren­ten ga­ven. Wat ze niet kon­den mee­ne­men, werd vaak moed­wil­lig ver­nield. Toen er dan ein­de­lijk vre­de kwam, had­den de ge­al­li­eer­de con­cur­ren­ten ons markt­aan­deel in­ge­palmd, ter­wijl de Duit­se in­du­strie on­be­scha­digd weer in gang kon schie­ten. En in te­gen­stel­ling tot wat ons land had ge­hoopt, heb­ben de Duit­sers slechts een frac­tie van de scha­de te­rug­be­taald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.