SOREN SVEISTRUP

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★★è

Met de Scan­di­na­vi­sche thriller heb­ben we al ja­ren een haat-lief­de­ver­hou­ding. Voor el­ke topau­teur als Hen­ning Man­kell, Ar­nal­dur In­dri­da­son of Jo Nes­bo zijn er tien­tal­len epi­go­nen die bit­ter wei­nig aan­van­gen met de hei­li­ge drie­vul­dig­heid in dit gen­re: een ma­ca­be­re moor­de­naar, een ge­tor­men­teer­de speur­der en im­mer grij­ze weers­om­stan­dig­he­den die de pro­ta­go­nis­ten on­ver­mij­de­lijk naar oor­den van dood en ver­doe­me­nis lei­den. Ge­luk­kig is er af en toe een nieu­we au­teur die ons weer he­le­maal met het gen­re weet te ver­zoe­nen. Zo­als Soren Sveistrup met zijn de­buut­ro­man Ok­to­ber. De Deen­se mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken keert te­rug op haar post, na­dat ze een jaar ver­lof had ge­no­men van­we­ge de ver­dwij­ning van haar twaalf­ja­ri­ge doch­ter Kris­ti­na. Net op de­zelf­de dag wordt in een bui­ten­wijk een vrouw bru­taal om het le­ven ge­bracht. Bij haar toe­ge­ta­kel­de li­chaam wordt een kas­tan­je­pop­pe­tje met een merk­waar­di­ge vin­ger­af­druk er­op ge­von­den. Nieu­we moor­den en nieu­we pop­pe­tjes vol­gen, wat in­spec­teur Naia Thu­l­in en haar door Eu­ro­pol weg­ge­stuur­de col­le­ga Hess ver­woed naar ver­ban­den doet zoe­ken. Een span­nend, so­ci­aal­po­li­tiek on­der­bouwd plot, ster­ke per­so­na­ges en een hoog, fil­misch tem­po: da­mes en he­ren, we heb­ben een win­naar!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.