Bart De Pauw mag klach­ten niet le­zen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

De en­ve­lop­pe met klach­ten over het ge­drag van te­le­vi­sie­ma­ker Bart De Pauw die door de pre­ven­tie­ad­vi­seur van de VRT ver­za­meld wer­den, blijft (voor­lo­pig) ver­ze­geld. De Ant­werp­se ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling wil eerst via een apar­te pro­ce­du­re al­le be­trok­ke­nen ho­ren al­vo­rens een eind­be­slis­sing te ne­men. In no­vem­ber vo­rig jaar werd er een huis­zoe­king uit­ge­voerd bij de VRT. Er werd daar­bij een ver­ze­gel­de om­slag in be­slag ge­no­men met daar­in ge­tui­ge­nis­sen van vrou­wen, die over het ge­drag van De Pauw ge­klaagd had­den bij de pre­ven­tie­ad­vi­seur.

De ad­vo­caat van de te­le­vi­sie­ma­ker vroeg en­ke­le we­ken ge­le­den aan de on­der­zoeks­rech­ter om die te mo­gen in­kij­ken. De VRT ver­zet zich daar­te­gen om­dat de in­houd on­der het be­roeps­ge­heim van de pre­ven­tie­ad­vi­seur valt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.