Mid­den­stand

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

“Be­doe­ling is om de be­staan­de han­de­laars­ver­e­ni­gin­gen be­ter met el­kaar te la­ten sa­men­wer­ken”, zegt Ja­nick Doré. “Zo kun­nen ze voor het he­le dis­trict ini­ti­a­tie­ven op­zet­ten.” Ook het op­nieuw po­pu­lair ma­ken van de we­ke­lijk­se markt staat op het pri­o­ri­tei­ten­lijst­je. “We gaan kij­ken of het mo­ge­lijk is cultuur-, con­cept- en na­mid­dag­mark­ten te or­ga­ni­se­ren om zo een fris­se wind door het markt­le­ven te bla­zen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.