Klacht van Bpost na vondst 300-tal brie­ven

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

In de kel­der van een ap­par­te­ments­ge­bouw in Wilrijk wer­den twee we­ken ge­le­den hon­der­den brie­ven ge­von­den die niet wa­ren uit­ge­reikt. Bpost ging op ba­sis van de adres­sen en de da­tum na van wel­ke ron­de ze af­kom­stig wa­ren. “De brie­ven zijn wel­licht af­kom­stig van een ron­de mid­den ju­ni. Toen is een post­bo­de met de noor­der­zon ver­trok­ken. Die per­soon is toen ook ont­sla­gen”, zegt woord­voer­der Bar­ba­ra Van Spey­broeck. “De te­rug­ge­von­den brie­ven heb­ben we in­tus­sen wel la­ten uit­rei­ken, met een brief over de ver­tra­ging.” Bpost zegt dat de man voor zijn ver­trek cor­rect werk­te en geeft aan niet te we­ten waar­om de man was ver­trok­ken. Hoe de brie­ven in de kel­der te­recht­kwa­men, is even­min dui­de­lijk. Het post­be­drijf deed aan­gif­te van de fei­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.