As­ver­strooi­ing naar ’t Zuid

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

De plek waar na­be­staan­den de as­se van hun dier­ba­ren in de Schel­de kun­nen ver­strooi­en, ver­huist be­gin vol­gend jaar van het Loods­we­zen naar het Zuid om­dat de ka­de­muur wordt ge­sta­bi­li­seerd. De in­stal­la­tie wordt van­af 7 ja­nu­a­ri ont­man­teld en op­nieuw op­ge­bouwd op de Schel­de­kaai­en in de Na­men­straat. Dit duurt drie we­ken. In de­ze pe­ri­o­de zijn er geen as­ver­strooi­in­gen mo­ge­lijk op de Schel­de. Op lan­ge ter­mijn be­kijkt de stad een de­fi­ni­tie­ve lo­ca­tie voor het te wa­ter la­ten van de as­ur­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.