Ver­van­ger van bok Mo­dest wordt over­ge­bracht uit Lier maar wil on­danks aan­moe­di­gin­gen niet uit zijn kar voor pa­ra­de

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Blik­van­ger tij­dens de mi­li­tai­re pa­ra­de van het ba­tal­jon ar­til­le­rie was bok Mo­dest. Het dier werd voor één dag uit Lier over­ge­bracht om als mas­cot­te op te tre­den.

De voor­gan­ger van Mo­dest over­leed en­ke­le we­ken ge­le­den na­dat hij door de mi­li­tai­ren aan de ge­meen­te Bras­schaat was over­ge­dra­gen. Mo­dest was in het mi­li­tair do­mein fel aan het ver­een­za­men. Maar hij kwam te­recht in de kin­der­boer­de­rij, waar het ge­zel­schap van en­ke­le geit­jes hem te veel werd. Hij over­leed aan een... hart­ader­breuk. “We zijn op zoek ge­gaan naar een ver­van­ger voor on­ze mas­cot­te. Die von­den we in on­ze pe­ter­stad Lier”, legt com­man­dant Quin­ten Van Ker­ck­ho­ven uit.

De Lier­se bur­ge­mees­ter Frank Bo­gaerts (N-VA) pro­beer­de het dier­tje nog uit zijn kar te krij­gen, maar Mo­dest ver­koos bin­nen te blij­ven. In­tus­sen had chef de­fen­sie Com­per­nol de troe­pen al gein­spec­teerd.

FOTO JBR

Lu­cien He­rij­gers en Liers bur­ge­mees­ter Frank Bo­gaerts (N-VA).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.