“Ei­gen schuld”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT -

“We had­den hier al­tijd de ze­ge moe­ten pak­ken”, sprak Club-ka­pi­tein Ruud Vor­mer. “We ver­lie­zen van ons­zelf. Ik zag het ge­woon ge­beu­ren. We ston­den te laag, en dan loop je te­gen de lamp.”

Als ka­pi­tein is hij De­car­li in de kleed­ka­mer nog een be­moe­di­gen­de tik gaan ge­ven. Een re­pliek kreeg hij am­per. “Wat moet je op zo’n mo­ment gaan zeg­gen te­gen die jon­gen? Niet veel. Het is best wel pijn­lijk. Zo­iets kan ie­der­een over­ko­men. We moe­ten nu wel drin­gend op­nieuw pun­ten gaan pak­ken. De­cem­ber wordt nog een erg zwa­re maand.”(jve)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.