3 man en een paar­den­kop

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

ZA 08//12 - VR 25/01 | VLAAM­SE TOURNEE | WWW.KARLMEERSMAN.BE

Amu­sant en on­ge­woon: dat is 3 man en een paar­den­kop. De ti­tel slaat niet op het pu­bliek, want de za­len lo­pen lek­ker vol, wel op de drie nar­ri­ge he­ren en hun gast die een avond vol hu­mor en sa­ti­re bren­gen. Car­too­nist Karl Meers­man trekt zijn mil­de spot door naar het the­a­ter, Bert Kruis­mans weet de fijn­ge­voe­li­ge vin­ger te leg­gen op de stil­aan sur­re­a­lis­ti­sche Bel­gi­sche en in­ter­na­ti­o­na­le po­li­tiek en en­ter­tain­ment, en Jan De Smet ge­bruikt zijn on­uit­put­te­lij­ke bron van mu­zi­ka­le ver­ras­sin­gen. De paar­den­kop is een mys­tery guest, dus diens iden­ti­teit moet u ont­dek­ken tij­dens de voor­stel­ling. Maar dat het trio hem of haar, net als de ac­tu­a­li­teit, op de kor­rel neemt, staat vast. FRANK HEIRMAN KUNST EX­PO

FOTO RR

Jan De Smet, Karl Meers­man en Bert Kruis­mans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.