AGEN­DA

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

COELY SHOWCASE - nieuw JJ Hou­se

JJ Hou­se in het Ja­cob Jor­daens­huis be­looft een nieu­we hot­s­pot te wor­den. En dat wordt ge­vierd met een lan­ce­rings­par­ty waar­op on­der meer Coely van de par­tij is. JJ Hou­se, Reyn­der­straat 6 Za­ter­dag

8 de­cem­ber van­af 17u Gra­tis

NEW WAVE PARTY - te­rug in de tijd

Van The Cu­re over De­pe­che Mo­de en Joy Di­vi­si­on: dit week­end wor­den de groot­ste ne­w­wa­ve­klas­sie­kers en de bes­te post­punk­pla­ten van­on­der het stof ge­haald. Den Aal­moe­ze­nier, Aal­moe­ze­nier­straat 46/4

Za­ter­dag 8 de­cem­ber van­af 22u

5 eu­ro kas­sa

PSYGATHERING - win­ter­edi­tie

Sinds 2007 is Psygathering een van de vas­te hosts op To­mor­row­land. Jaar­lijks staat

Wat? Wat? Wan­neer? Prijs? Wat? Wan­neer? Prijs? Waar? Waar?

dit con­cept in voor ver­schil­len­de psy- en tran­ce-events. Zo­als van­avond met Bliss, Up­gra­de en Som­nia. Ikon, Straats­burg­dok Noord­kaai 3 Za­ter­dag 8 de­cem­ber van­af 23u 21 eu­ro vvk

ACID ADDICTION - be­ats be­ats be­ats

Wat? Acid queen Sas­kia Sle­gers, be­ter be­kend als Miss Djaxx, nam eind ja­ren 90 meer­maals deel aan The Lo­ve Pa­ra­de in Ber­lijn. Maar uit­ge­bold is ze nog lang niet. Am­pe­re, Si­mons­straat 21 Za­ter­dag 8 de­cem­ber

23u 21 eu­ro vvk

WINTERWARMTE - kerst­sfeer

Drie da­gen ge­zel­lig­heid, lek­ke­re drank­jes, li­ve­mu­ziek, sma­ke­lijk eten en kerst­shop­pen op de Draak­plaats. Draak­plaats 14-16 de­cem­ber van­af

Waar? Prijs? Wat? Waar? Wan­neer? Prijs? Wan­neer? Waar? Wan­neer?

van­af

Prijs?

16u Gra­tis

THÉ DANSANT - zo­als vroe­ger

Van­af de­cem­ber start Bar Ba­ke­liet met een reeks old­school Thé Dan­sants. Eens per maand wordt het op zon­dag een groot feest met dj’s die van­af ’s mid­dags swin­gen­de dis­co, soul, pop, rock en meer op­leg­gen.

Bar Ba­ke­liet, Laar 11 Zon­dag 9 de­cem­ber van­af 12u

BRZZVLL - try-out-feest

Zes al­bums bracht de­ze Ant­werp­se band on­der­tus­sen uit. Tel­kens een mix van kos­mi­sche jazz en funk. En om­dat stil­zit­ten niet in het woor­den­boek van de­ze mu­zi­kan­ten staat: een voor­smaak­je van een al­bum in de maak. De Stu­dio, Maar­schalk Gé­rard­straat 4 Don­der­dag 13 de­cem­ber van­af 21u 10 eu­ro vvk

Wat? Waar? Wat? Waar? Wan­neer? Prijs? Wan­neer? Prijs?

Gra­tis BLACK MAMBA - hip­hop-dj-queen

Black Mamba is niet meer weg te slaan uit het Bel­gi­sche nacht­le­ven en op StuBru. Vrij­dag staat de Gent­se in Ant­wer­pens schoon­ste ser­re met een mix van hip­hop, r&b en tro­pi­cal vi­bes. Plein Pu­bliek, d’Her­bou­vil­le­kaai 19 Vrij­dag 14 de­cem­ber van­af 22u Gra­tis

JAZZ WITH FRIENDS - Cats Col­lec­ti­ve

Wat? Cats Col­lec­ti­ve brengt de bes­te jazz uit ‘the old days’ in de foy­er van de Bour­la die niet moet on­der­doen voor een Pa­rij­se jazz­club. La­ter op de avond neemt dj Gea Rus­sel het over. Bour­la (De Foy­er), Ko­me­die­plaats 18 Vrij­dag 14 de­cem­ber van­af 18u 59 eu­ro (ape­ri­tief, di­ner, con­cert, af­ter­par­ty); al­leen af­ter­par­ty van­af 22u: gra­tis

Wat? Waar? Wan­neer? Prijs? Waar? Wan­neer? Prijs?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.