Bob­by Se­wing:

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Als vorm­ge­ver moet ik el­ke dag cre­a­tief zijn op pa­pier, maar in mijn vrije tijd vind ik het ook best leuk om zelf din­gen te ma­ken met wol en stof. en dan is er voor mij maar één adres: Bob­by Se­wing. Er is een rui­me keu­ze aan de mooi­ste stof­fen en je krijgt er nog eens gra­tis raad van de vrien­de­lij­ke ver­koop­ster bo­ven­op. Naast stof­fen vind je er ook al­le be­no­digd­he­den om je kle­ding­stuk­ken af te wer­ken, zo­als rit­sen, elas­tiek, pas­pel­band, bi­ais, … Ie­der­een – ook kin­de­ren – kan er ook te­recht voor naai­work­shops.

Pie­ter Rey­pen­s­lei 24, Mort­sel, www.bob­by­se­wing.be

FOTO RR

Naai­work­shops voor jong en oud.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.