Nijn & Ko:

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Op de weg tus­sen het Wij­ne­gem Shop­ping Cen­ter en het be­ken­de ‘rond­punt’ van Wom­mel­gem, ligt een piep­klein win­kel­tje dat echt het halt hou­den waard is. Een bij­zon­der har­te­lij­ke da­me ver­koopt er de mooi­ste twee­de­hands ba­by- en kin­der­kleer­tjes. Voor haar is dit eer­der een pas­sie dan een job en dat merk je met­een als je er bin­nen­stapt. Voor een ap­pel en een ei zet je je kroost in het ‘nieuw’, want de spul­len zien er zo goed als on­ge­bruikt uit. Zelf kan je er ook kle­ding bin­nen­bren­gen en er op jouw beurt an­de­re men­sen ge­luk­kig mee ma­ken. Mooi toch in de­ze weg­werp­maat­schap­pij?

Au­to­l­ei 333, Wom­mel­gem

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.