Axel­le Red be­sluit mu­zi­kaal jaar met con­cert in De Ro­ma Geen kerst zon­der ‘De No­ten­kra­ker’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

ZA 15/12 Met Exil, de in Los An­ge­les op­ge­no­men op­vol­ger van haar suc­ces­vol­le al­bum Rou­ge Ar­dent, toert Axel­le Red nog tot mid­den de­cem­ber door Vlaan­de­ren. Haar mu­zi­kaal jaar af­slui­ten, doet ze in De Ro­ma. “Met kracht een paar to­nen ho­ger zin­gen en toch die grain hou­den, dat was de nieu­we uit­da­ging”, zegt La Red, die in de jong­ste ra­dio­hits Who’s Gon­na Help You, Ex­cusez-moi en Qu­and le jour se lè­ve her­ken­baar blijft flir­ten met pop en soul. ZO 16/12

Als we het over kerst­tra­di­ties heb­ben, hoort De No­ten­kra­ker, het bal­let op mu­ziek van Tsjai­k­ov­ski, daar ze­ker bij. Het ver­haal van Cla­ra Staal­boom die op kerst­avond een no­ten­kra­ker­pop krijgt her­leeft op 16 de­cem­ber in de Koningin Elisabethzaal. De pro­duc­tie is in han­den van het Charkov Staats Ope­ra en Bal­let The­a­ter. De­ze klas­sie­ker wordt ook op 2 en 3 ja­nu­a­ri ge­danst in de Stadsschouwburg door het Na­ti­o­nal The­a­tre Bel­gra­de.

FOTO PHOTOPQR/LE PARISIEN

Axel­le Red.

FOTO RR

De No­ten­kra­ker in de Koningin Elisabethzaal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.