Wezenberg opent met een ‘bom­me­ke’

| SINT-AN­DRIES­PLAATS | ANT­WER­PEN | WWW.COSINTANDRIES.BE | DE RO­MA | BOR­GER­HOUT | WWW.DEROMA.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

ZA 15/12 - ZO 16/12 Na ne­gen maan­den van re­no­va­tie zet olym­pisch zwem­cen­trum Wezenberg de deu­ren weer open. Op 15 en 16 de­cem­ber trak­teert Spor­ting A op een ‘bom­me­ke’ van een ope­nings­feest. 24 uur lang kun­nen jong en oud in het wa­ter dui­ken en deel­ne­men aan ac­ti­vi­tei­ten, zo­als wa­ter­ski­ën of aqua­work-outs. Voor kin­de­ren zijn er wa­terspring­kas­te­len en wa­ter­ver­tel­lin­gen. Op za­ter­dag is er een pool­par­ty met Hal­ve Neu­ro en dj-duo Las­ton & Geo. ZA 15/12 On­der het mot­to ‘Krijg de kle­re’ wordt in de wijk Sint-An­dries op 15 de­cem­ber van 11 tot 22u een eve­ne­ment ge­or­ga­ni­seerd rond ‘eer­lijk’ tex­tiel. Ver­wacht je aan een kle­ding­markt, tex­tiel­work­shops en een swis­hing-event. Er wacht ook een re­pair­ca­fé en een fa­mi­lie­work­shop door Haus­ge­macht. Je kan er even­eens kle­ren do­ne­ren aan De Col­lec­tie. Zij ge­ven ge­bruik­te kle­ren een nieuw le­ven. Het eve­ne­ment wordt op­ge­luis­terd door mi­li­eu­be­wus­te mu­zi­kan­ten. ZO 16/12 De Ro­ma en Sa­men­le­vings­op­bouw or­ga­ni­se­ren op 16 de­cem­ber de fees­te­lij­ke ruil- en weg­geef­beurs Goe Ge­ge­ven!. On­der het mot­to ‘con­su­min­de­ren voor de feestdagen’, be­man­nen men­sen die spul­len te veel heb­ben weg­geef­stand­jes. Tij­dens Goe Ge­ge­ven! kan je ook plan­ten rui­len met an­de­re groen­lief­heb­bers. Bij de dj in de foy­er kan je voor 2 eu­ro een fees­te­lijk plaat­je aan­vra­gen ten voor­de­le van Al Ikram. De Ro­ma ver­koopt zelf tic­kets aan ge­re­du­ceer­de ta­rie­ven.

FOTO FRBE

FOTO KIONI PAPADOPOULOS

FOTO PATRICK DE ROO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.