STAR TREK: DISCOVERY

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★èèè

Na Star Wars is geen an­der sci­en­ce­fic­ti­on-uni­ver­sum zo on­uit­put­te­lijk als dat van Star Trek. Toch wa­ren er sinds de eer­ste reeks in 1966 meer te­gen­val­len­de op­volg­reek­sen dan mee­val­lers. Dat Net­flix met Star Trek: Discovery het suc­ces van de lo­pen­de film­reeks wil eve­na­ren, viel al­leen maar toe te jui­chen. Maar ook de be­taal­zen­der wor­stelt met de er­fe­nis van be­den­ker Ge­ne Rod­den­ber­ry. So­ne­qua Mar­tin-Green is of­fi­cier Mi­chael Burn­ham, in on­ge­na­de ge­val­len na een in­ci­dent dat men­sen­le­vens kost­te. Aan boord van de Discovery krijgt ze de kans op eer­her­stel. Ook in de­ze pre­quel wordt uni­ver­se­le ge­lijk­heid be­pleit: er is een ho­mo­sek­su­eel paar, Mar­tin-Green is de eer­ste vrou­we­lij­ke én zwar­te hoofd­rol­spe­ler, en het on­be­grip te­gen­over an­de­re ras­sen zijn cen­tra­le the­ma’s. Maar Discovery kiest voor één lo­pend ver­haal dat soms af­glijdt tot heel ab­strac­te SF, waar­in pad­den­stoe­len een drij­ven­de kracht van het uni­ver­sum zijn en pa­ral­lel­le uni­ver­sums el­kaar te­gen­spre­ken. Het is niet al­tijd ge­mak­ke­lijk om met Burn­ham mee te le­ven: haar kil­le uit­stra­ling – ze is op­ge­voed door Vul­cans – wordt niet in even­wicht ge­hou­den met de ka­me­raad­schap­pe­lij­ke spel­den­prik­ken die in eer­de­re reek­sen het ga­lac­ti­sche duis­ter uit­licht­ten. Aan Discovery ram­melt zo­veel, dat het twee­de sei­zoen ‘er­op of er­on­der’ zal zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.