MANDY

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★èèè

‘Ni­co­las Ca­ge’ en ‘B-film’ : het is al de­cen­nia qua­si on­mo­ge­lijk om bei­de te schei­den. Maar Mandy van Pa­nos Cos­ma­tos gaat nog een stap­je ver­der. De Mandy uit de ti­tel is Mandy Bloom (And­rea Ri­se­borough), de part­ner van Red Mil­ler (Ca­ge). Zij is een aan hard­rock en sciencefiction ver­slaaf­de een­zaat, hij een even stil­le hout­hak­ker. Sa­men wo­nen ze in een af­ge­le­gen bos­hut, on­ge­ïn­te­res­seerd in wat de bui­ten­we­reld te bie­den heeft. Wan­neer die zich toch op­dringt in de vorm van een pas­se­ren­de re­li­gi­eu­ze sek­te, waar­van de lei­der (de van het laat­ste Ho­m­e­land-sei­zoen be­ken­de Li­nus Roa­che) zijn oog laat val­len op Mandy, wordt Mandy een gro­tes­ke wraak­thril­ler met horror- en sciencefiction-ele­men­ten. Met een over­vloe­dig ge­bruik van kleur­fil­ters en kor­re­li­ge beel­den maakt Cos­ma­tos van Mandy een eer­be­toon aan de B-films uit de Ro­ger Cor­man of Ham­mer-film­fa­brie­ken. En Ca­ge krijgt op­nieuw al­le kan­sen om lij­zi­ge rust te la­ten ont­spo­ren tot bloed­dorst, waar­bij hij de helft van de film met een rood be­smeurd ge­zicht aan de slag mag gaan. En zo kan ook een slech­te ac­teur weer he­le­maal op zijn plaats zijn in een film waar­voor meer dan twee ster­re­tjes een be­le­di­ging zou­den zijn: Mandy – op­ge­no­men in de Ar­den­nen – mikt niet op de ar­t­hou­se-fan maar op een cult­sta­tus. Doel be­reikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.