BE­AST

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★★è

Twee re­ve­la­ties in één klap, dat le­vert de Brit­se thril­ler Be­ast. Het speel­film­de­buut van re­gis­seur Mi­chael Pe­ar­ce lijkt eerst een krui­sing tus­sen een so­ci­aal dra­ma en een ‘nor­dic noir’ tv­thril­ler. Op het Brit­se ei­land Jer­sey le­ren we de jon­ge Moll ken­nen, die op haar 27 nog thuis woont en mee zorgt voor haar de­men­te­ren­de va­der. Je vóélt dat er wat scheelt aan de fa­mi­lie­re­la­ties, maar komt pas la­ter te we­ten wat ze als tie­ner mis­peu­terd heeft. Wan­neer Moll valt voor de on­con­ven­ti­o­ne­le en on­door­gron­de­lij­ke out­si­der Pas­cal, keurt haar om­ge­ving dat re­so­luut af, maar ze volgt haar ge­voel. Te­ge­lijk loopt op Jer­sey een po­li­tie­on­der­zoek, waar­bij de po­li­tie in het duis­ter blijft tas­ten bij de moord op en­ke­le jon­ge vrou­wen en meis­jes. Het is mees­ter­lijk hoe Pe­ar­ce stil­aan de nor­ma­li­teit ver­laat en ons het meer don­ke­re kant­je van Moll leert ken­nen, ter­wijl hij dat af­zet te­gen haar con­tro­le­ren­de om­ge­ving en het an­ar­chis­me van Pas­cal (een broei­e­ri­ge Jo­h­n­ny Flynn). Maar de gro­te re­ve­la­tie van Be­ast is ac­tri­ce/zan­ge­res Jes­sie Buckley, die eer­der al op­viel naast Tom Har­dy in tv-reeks Ta­boo. Buckley speelt Moll zo enig­ma­tisch, dat de toe­schou­wer el­ke nieu­we re­ve­la­tie over haar per­soon en de uit­ein­de­lij­ke ‘plot twist’ klak­ke­loos aan­vaardt. Voor­al Buckleys ver­tol­king maakt Be­ast meer dan zo­maar een straf­fe thril­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.