NICK HUNT

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★★è

Ir­ma, Ka­tri­na of San­dy: van de­ze or­ka­nen hebt u vast al ge­hoord. Maar kent u ook Helm, Bo­ra of Föhn? Het zijn na­men van win­den. De Brit­se reis­schrij­ver Nick Hunt vat­te het plan op om zich te la­ten lei­den naar waar de wind hem voert. Dat re­sul­teer­de in een Eu­ro­pe­se voet­tocht naar de vier wind­stre­ken met, naast de drie bo­ven­ge­noem­de win­den, ook een tra­ject in het spoor van de mi­stral. Voor­af­gaand staat Hunt stil bij het me­te­o­ro­lo­gisch as­pect van wind, maar dat laat hij on­der­weg vlug los. Wind is im­mers ook ge­schie­de­nis, po­li­tiek of cultuur. Dat blijkt bij­voor­beeld uit de Proven­çaal­se schil­de­rij­en van Vin­cent Van Gogh, die in Ar­les zijn schil­ders­ezel in de bo­dem moest ver­an­ke­ren met pin­nen, wil­de hij niet weg­waai­en. Over som­mi­ge van zijn Zuid-Fran­se doe­ken heerst de mi­stral. Te­ge­lijk be­we­ren som­mi­gen dat de wind de schil­der in het hoofd is ge­sla­gen. Wee­tjes op­die­pend gaat Hunt on­ver­saagd op pad. Voort­ge­dre­ven door de wind in zijn nek slaat de schrij­ver veld­we­gen in en springt hij over ri­vier­tjes. Wie zijn pad kruist, spreekt hij aan. Ook vluch­te­lin­gen, die in 2016 met hun he­le heb­ben en hou­den het con­ti­nent door­kruis­ten. Een boek dat ve­len zal fas­ci­ne­ren: na­tuur­lief­heb­bers, maar ook rei­zi­gers en fans van een goed ver­haal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.