POKÉMON - LET’S GO, EEVEE/PIKACHU

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★èèè

Pokémon - Let’s Go, Eevee/Let’s Go, Pikachu voor de Nin­ten­do Switch is niet het­zelf­de spel als Pokémon Go voor de smartpho­ne. De Eevee- en de Pikachu-ver­sie van het Switch­spel zijn wel qua­si het­zelf­de, al­leen ligt de fo­cus op an­de­re part­ners. Nin­ten­do mikt ook dui­de­lijk op nieu­we spe­lers. De ver­haal­lijn van de­ze laat­ste telg is zelfs naar Nin­ten­do­nor­men erg toe­gan­ke­lijk. Ook het doel van het spel is glas­hel­der: vang de Pokémon. Door­ge­win­ter­de fans zul­len iet­wat te­leur­ge­steld zijn door het ge­brek aan diep­gang. We be­twij­fe­len ook of de nieu­wig­he­den zul­len vol­staan voor hen. Zo kun­nen spe­lers ein­de­lijk sa­men Pokémon van­gen en is er een nau­we link met het eer­der ge­noem­de spel voor de smartpho­ne: een spe­ci­a­le con­trol­ler in de vorm van een bal. Daar­in kan je Pokémon op­slaan. Hij kan zelfs ge­luid ma­ken en dient als ei om nieu­we beest­jes te broe­den. Het gro­te nut van dit spel en de bal? Hij zorgt voor de per­fec­te link in het Poké­mon­uni­ver­sum. Re­ken maar uit: liefst 800 mil­joen men­sen down­lo­ad­den Pokémon Go al. Tel daar­bij nog dat er in 2019 nog een nieuw spel op de markt komt, en u weet het wel: de kas­sier van Nin­ten­do gaat mooie tij­den te­ge­moet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.