Reis je rot

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Je hoeft echt geen avon­tu­rier te zijn om ver­re rei­zen aan te vat­ten. In zijn nieu­we ‘we­reld’-gids brengt Trot­ter een ver­za­me­ling van lijst­jes. Als ‘de mooi­ste vul­ka­nen op aar­de’ je niets zeg­gen, voel je mis­schien iets voor ‘be­ken­de film­de­cors’. Trot­ter is op zijn be­ken­de spar­taan­se ma­nier so­ber met foto’s, maar kwis­tig met goe­de adres­jes.

Rei­zen. Een we­reld om te ont­dek­ken, Trot­ter, Lan­noo, 368p

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.