Ex-first la­dy

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Zel­den is er zo naar een bi­o­gra­fie uit­ge­ke­ken als naar die van Michelle

Oba­ma. De au­teur in­tri­geert na­tuur­lijk: Michelle Ro­bin­son was acht jaar lang de eer­ste zwar­te first la­dy, maar ook de ee­ga van een van de meest spraak­ma­ken­de Ame­ri­kaan­se pre­si­den­ten ooit. Oba­ma opent haar hart en schuwt kri­tiek op de hui­di­ge pre­si­dent niet.

Mijn ver­haal, Michelle Oba­ma, Hol­lands Diep, 479p

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.