In­si­de Bent­ley

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

MA 10/12 | Eén | 22.25u

Voor het eerst kreeg een ca­me­ra­ploeg toe­stem­ming om te fil­men bij het ty­pisch Brit­se in­sti­tuut Bent­ley. We zijn ge­tui­ge van het pro­duc­tie­pro­ces van hun nieu­we su­per­wa­gen, de Ben­tay­ga. De­ze nieu­we 4x4 is de eer­ste die­sel­wa­gen van Bent­ley. De te­le­vi­sie­crew kreeg toe­gang tot een fa­briek waar al­leen plaats is voor uit­mun­tend­heid in de­ze steeds ver­an­de­ren­de mo­der­ne we­reld. Kun­nen de vak­man­nen van Bent­ley hun er­va­ring door­ge­ven aan de nieu­we ge­ne­ra­tie in een in­du­strie waar steeds meer ro­bots aan te pas ko­men? De do­cu­men­tai­re is niet toe­val­lig nu ge­maakt. Vol­gen­de maand be­staat het au­to­merk hon­derd jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.