Re­de­sign My Brain

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

| DISCOVERY SCIEN­CE | 20.10u

De Au­stra­li­sche te­le­vi­sie­per­soon­lijk­heid Todd Samp­son on­der­zoekt in de reeks Re­de­sign My Brain hoe u de af­ta­ke­ling van uw her­se­nen kan te­gen­gaan. Of be­ter: hoe u de wer­king van uw brein nog kan ver­be­te­ren, zelfs op la­te­re leef­tijd. De aan­lei­ding is een on­der­zoek uit het be­gin van de­ze eeuw waar­uit is ge­ble­ken dat on­ze grij­ze mas­sa kneed­baar is, en dat het niet al­le­maal berg­af gaat na uw 21ste. In de af­le­ve­ring die u van­daag kan zien op Discovery Scien­ce, gaat Todd de cre­a­tie­ve toer op. Her­sen­trai­ning kan hem in­no­va­tie­ver en ori­gi­ne­ler le­ren den­ken. Want een be­zem dient niet al­leen om te bor­ste­len, u kunt er net zo goed op vlie­gen of gi­taar op spe­len.

FO­TO RR

Todd Sam­spon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.