Vuur luidt ech­te start van 2019 in

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

Ei­gen­lijk is de ein­de­jaars­pe­ri­o­de in Ant­wer­pen nu pas echt voor­bij, nu op Linkeroever de tra­di­ti­o­ne­le kerst­boom­ver­bran­ding heeft plaats­ge­von­den. Za­ter­dag kon ie­der­een op het Fre­de­rik van Ee­den­plein van het vuur (en mu­ziek) ge­nie­ten met iets lek­kers in de hand. De ver­e­ni­gin­gen die mee­werk­ten aan ein­de­jaar­seve­ne­ment Win­ter­oe­ver had­den kraam­pjes ten voor­de­le van hun wer­king voor­zien. Win­ter­oe­ver én 2018 zijn nu echt wel ver­le­den tijd.

Ook in tal van an­de­re ge­meen­ten is af­ge­lo­pen week­end het nieu­we jaar met een kerst­boom­ver­bran­ding in­ge­zet. Het is een tra­di­tie die al sterk is ver­min­derd, van­we­ge de uit­stoot die vrij­komt bij ver­bran­ding. (sy­ma)

Blz 16-17

FOTO JAN VAN DER PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.