On­ge­val met vlucht­mis­drijf

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (gva)

Za­ter­dag­och­tend, iets over 6.30u, werd een fiet­ser aan de Bin­nen­sin­gel aan­ge­re­den door een brom­fiet­ser. Het slacht­of­fer kwam op de grond te­recht en leek be­wus­te­loos. De be­stuur­der van de scoo­ter stap­te af, raap­te en­ke­le brok­stuk­ken op van de grond en ver­trok op­nieuw, zon­der zich om het slacht­of­fer te be­kom­me­ren. Ge­luk­kig liep de fiet­ser van 30 jaar geen te zwa­re ver­won­din­gen op. Hij werd zon­der le­vens­ge­vaar over­ge­bracht naar het zie­ken­huis. De brom­fiets werd aan­ge­trof­fen aan het sta­ti­on van Ant­wer­penBer­chem. De ver­moe­de­lij­ke be­stuur­der van 26 daag­de op­nieuw op en leg­de een po­si­tie­ve adem­test af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.