Han­gend kan­toor aan Eco­huis is open

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - (evw)

Mun­do-A is of­fi­ci­eel open. Dat is het kan­toor­ge­bouw dat als een brug tus­sen twee an­de­re ge­bou­wen hangt aan het Eco­huis. Het kan­toor huis­vest or­ga­ni­sa­ties uit de sociale sec­tor, zo­als 11.11.11. en CAW Groep. Vrij­dag 18 ja­nu­a­ri zijn er rond­lei­din­gen, want Mun­do-A is geen open­baar ge­bouw. “Mun­do-A is bij­na vol­le­dig op­ge­trok­ken uit ge­cer­ti­fi­ceerd hout en ook voor de bin­nen­zij­de is er ge­ko­zen voor duur­za­me ma­te­ri­a­len”, al­dus Eli­ne Van­der mei­ren van Mun­do-A. “Zo wer­den er ele­men­ten ge­re­cu­pe­reerd uit ont­man­tel­de kan­toor­ge­bou­wen.”

Het bin­nen­plein tus­sen Mun­do-A en het Eco­huis wordt dit voor­jaar nog ver­nieuwd, met meer groen dan voor­dien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.