In­bra­ken in drie ho­re­ca­za­ken op Zuid

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

In drie ho­re­ca­za­ken op de Waal­se­kaai is af­ge­lo­pen week­end in­ge­bro­ken. Tel­kens ver­niel­den de da­ders de voor­deur. In een van de za­ken gin­gen ze er­van­door met wat klein­geld en een ta­blet. In een an­de­re for­ceer­den ze met een vork de kas­sa om er ver­vol­gens het wei­ni­ge klein­geld uit te ste­len. Vol­gens de uit­ba­ter ging het slechts om en­ke­le munt­stuk­ken van tien en twin­tig cent. Aan de re­gi­o­na­le te­le­vi­sie­zen­der ATV zei een van de slacht­of­fers zon­dag dat de stil­lig­gen­de werf op de Ge­demp­te Zui­der­dok­ken en het feit dat ver­schil­len­de stra­ten zijn af­ge­slo­ten, er­voor zor­gen dat de sociale con­tro­le in de wijk is ge­daald. De po­li­tie voert een onderzoek. Mo­ge­lijk zijn de drie fei­ten door de­zelf­de da­ders ge­pleegd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.