“Ik was spra­ke­loos”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VELDRIJDEN - (md)

Zelf werd hij ne­gen keer Bel­gisch kam­pi­oen, maar de ti­tel van Toon Aerts was voor Sven Nys, team­ma­na­ger van Te­le­net - Fi­dea, min­stens zo mooi als een ei­gen ti­tel. “De ma­nier waar­op Toon hier ge­koerst heeft: ik had niet ver­wacht dat hij dat kon. Bij zijn be­slis­sen­de aan­val was ik wer­ke­lijk spra­ke­loos. Hij heeft Wout op zijn waar­de ge­klopt. Toon was de bes­te.”

Het be­looft voor de toe­komst, al­dus Nys. “Ik denk dat we dit jaar al ge­noeg ge­zien heb­ben hoe­ver Toon kan ko­men. Hij wint op de Kop­pen­berg, hij wint in Ove­r­ij­se en twee we­reld­be­ker­wed­strij­den en is lei­der in de we­reld­be­ker. Hij toont meer en meer re­gel­maat. En dan zo uit­pak­ken hier. Dat wil zeggen dat hij kan toe­le­ven naar een kam­pi­oen­schap. De ko­men­de ja­ren gaan we nog héél veel ple­zier aan hem be­le­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.