“Ik was meer be­zig met Toons wed­strijd”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VELDRIJDEN - (wvo)

Ter­wijl Toon Aerts de ti­tel pak­te, werd zijn broer Thijs erg knap vijf­de. Een dijk van een pres­ta­tie voor een eer­ste­jaars­prof. “En mis­schien nog een gro­te­re ver­ras­sing dan mijn ei­gen ti­tel”, al­dus Toon. Ze­ker om­dat Thijs in het twee­de deel van de wed­strijd meer oog had voor de strijd voor­aan dan voor zijn ei­gen koers.

“Ik pro­beer­de de he­le tijd te vol­gen wat er ge­beur­de. Eerst hoor­de ik dat Toon ach­ter­lag, dan weer dat hij te­rug­kwam. Het was heel moei­lijk om op mijn ei­gen wed­strijd te fo­cus­sen. Het scheel­de geen haar of Jens Adams was mij daar­door op het ein­de nog voor­bij­ge­gaan.”

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.