Ze­ge num­mer 24 voor Ma­thieu van der Poel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VELDRIJDEN - (bow)

Ne­der­land

In Huij­ber­gen pak­te Ma­thieu van der Poel zijn vijf­de op­een­vol­gen­de Ne­der­land­se ti­tel. Cor­né van Kes­sel kon de Eu­ro­pe­se kam­pi­oen twee ron­den vol­gen, maar moest dat later be­ko­pen. Lars van der Haar snel­de hem nog voor­bij voor het zil­ver. Voor Van der Poel is het zijn 24ste ze­ge van het sei­zoen.

Bij de vrou­wen ver­leng­de Lucin­da Brand haar Ne­der­land­se ti­tel. Zij bleef Ma­ri­an­ne Vos voor. Maud Kapt­heijns werd der­de. Eu­ro­pees kam­pi­oe­ne Cey­lin del Car­men Al­va­ra­do won vlot bij de be­lof­ten.

Ts­je­chië

Zde­nek Sty­bar pak­te naast een ze­ven­de ti­tel. De ren­ner van Quick.Step ein­dig­de pas vier­de. De ti­tel ging voor de der­de keer naar Mi­chael Bo­ros (Crea­fin-Tüv Süd), voor To­mas Paprst­ka en Jan Nes­vad­ba. Bij de vrou­wen won Pa­vla Ha­vliko­va.

Duits­land

Mar­cel Mei­sen ver­leng­de zijn ti­tel. Bij de vrou­wen won Eli­sa­beth Bran­dau. Op­val­lend: ex-we­reld­kam­pi­oe­ne Han­ka Kup­fer­na­gel, die op 44-ja­ri­ge leef­tijd haar co­me­back maak­te, pak­te zil­ver.

An­de­re lan­den

In Ita­lië won Eva Lech­ner (Crea­fin-TÜVSÜD) haar tien­de ti­tel bij de vrou­wen. Gi­oe­le Ber­to­li­ni won bij de man­nen. In Frankrijk pak­te Cle­ment Ven­tu­ri­ni de ti­tel, in GrootB­rit­tan­nië Tho­mas Pid­cock en Nik­ki Bram­mei­er en in Span­je klop­te Fe­li­pe Orts ti­tel­ver­de­di­ger Is­mael Este­ban Agu­e­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.