DOEL­PUN­TEN

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL -

Van­zeir 0­1.

Nou­bis­si stuurt Van­zeir in het straat­je, die om­speelt Bie­bauw en legt de bal pro­per bin­nen.

Prach­tig tik­je van Tis­soud­a­li rich­ting Nou­bis­si en de Ka­meroe­ner maakt het mooi af.

Ca­mar­go jaagt een vrij­schop voor­bij Van­ha­mel, die de bal on­der zich laat door­glip­pen.

35’

42’

66’

Nou­bis­si 0­2.

Ca­mar­go 1­2. De aan­slui­tings­tref­fer van Ca­mar­go. Tot aan de 1­2 was er geen vuil­tje aan de lucht voor Beer­schot Wilrijk. Na­dien ge­loof­de Roe­se­la­re plots weer in pun­ten­ge­win en werd het nog span­nend.

Liet zich ver­ras­sen op de vrij­schop van Ca­mar­go, maar pak­te wel uit met een pri­ma red­ding in de ex­tra tijd.

Schoof na de wis­sel van De Mets naar het mid­den­veld. Knap­te daar veel werk op.

Pak­te een dom­me kaart. Ver­der een on­be­ris­pe­lij­ke par­tij.

Te kor­te in­val­beurt voor een be­oor­de­ling.

ge­le

Niet zijn op­val­lend­ste match. Kwam wel nooit in de pro­ble­men.

Had in de twee­de helft een taaie klant aan de snel­le God­win, maar deed het de­fen­sief niet on­aar­dig.

Sterk in de re­cu­pe­ra­tie. Vroeg in de twee­de helft ge­bles­seerd naar de kant.

Niet op­val­lend, wel zeer nut­tig en hard­wer­kend. Mis­te reu­ze­kans voor de rust.

Op­val­lend veel bal­ver­lies, kwam moei­lijk in zijn ge­wo­ne spel. Was licht­ge­bles­seerd.

Be­lang­rij­ke ope­nings­goal en dwong nog een re­sem ex­tra kan­sen af. Had soms iets min­der on­zelf­zuch­tig mo­gen zijn.

Ging door op zijn elan van voor de win­ter­stop. Speelt met ver­trou­wen en lef.

Sterk in du­el, niet van de bal te zet­ten. Knap­pe goal én knap­pe as­sist.

Moest op­nieuw de­pan­ne­ren op de rechts­ach­ter en deed dat meer dan de­ge­lijk.

Kon zich nau­we­lijks to­nen in zijn kor­te in­val­beurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.