Van Win­c­kel be­dankt voor func­tie bij Thai­se bond

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL - (kofr)

Jan Van Win­c­kel heeft een aan­bod van de Thai­se voet­bal­bond naast zich neer­ge­legd. De 44-ja­ri­ge Van Win­c­kel is de rech­ter­hand van de Sau­di­sche prins Ab­dul­lah bin Mosaad die voor 50% ei­ge­naar is van Beer­schot Wilrijk. Van Win­c­kel is be­stuurs­lid op het Kiel

en com­bi­neert dat met zijn werk bij Shef­field Uni­ted, de En­gel­se twee­de­klas­ser die even­eens (deels) ei­gen­dom is van prins Ab­dul­lah. Van Win­c­kel was in Thai­land de hoofd­kan­di­daat om tech­nisch di­rec­teur van de Thai­se voet­bal­bond te wor­den, maar heeft vrien­de­lijk be­dankt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.