“We had­den meer moe­ten sco­ren”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL - (kofr)

Ma­ri­us Nou­bis­si was met een goal en een as­sist op­nieuw van goud­waar­de voor Beer­schot Wilrijk. De Ka­meroe­ner be­sef­te wel dat zijn ploeg nog meer had moe­ten sco­ren. “Ik ben heel blij met mijn doel­punt en mijn as­sist. We wis­ten dat het geen ge­mak­ke­lij­ke wed­strijd zou wor­den, maar de he­le ploeg heeft een ster­ke pres­ta­tie neer­ge­zet. We heb­ben per­fect uit­ge­voerd wat de coach ge­vraagd had en ik heb het ge­voel dat we el­kaar voor­in be­ter aan­voe­len dan in het be­gin van het sei­zoen. Ik heb een goe­de ‘klik’ met Dan­te en Ta­rik en dat zie je wel op het veld, denk ik.”

“Af en toe speel­den we het op de te­gen­aan­val niet goed uit, we le­ken soms wat over­haast of we na­men de fou­te be­slis­sin­gen. Dat is jam­mer, want we had­den de wed­strijd al vroeg in de twee­de helft in een be­slis­sen­de plooi kun­nen leg­gen. Als we echt op top­ni­veau wil­len spe­len, moe­ten we meer sco­ren uit de kan­sen die we af­dwin­gen. Sim­pel. Maar hier op Roe­se­la­re wa­ren de drie pun­ten het be­lang­rijk­ste. Zo blij­ven we bo­ven­aan mee­doen in het klas­se­ment.”

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.