Eer­ste ba­sis­plaats van het sei­zoen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL - La­zio Ro­ma No­va­ra (gma)

Hij heeft er tot nu op moe­ten wach­ten, maar Jordan Lu­kaku is dit sei­zoen ein­de­lijk eens mo­gen star­ten bij La­zio Ro­ma. De flank­ver­de­di­ger was tot ok­to­ber bui­ten strijd met een knie­bles­su­re en ver­za­mel­de na­dien en­kel maar een paar kor­te in­val­beur­ten. Za­ter­dag in het be­ker­du­el te­gen der­de­klas­ser No­va­ra mocht de jong­ste Lu­kaku dan wel ein­de­lijk eens aan een match be­gin­nen. La­zio won met 4-1 en plaatste zich voor de kwart­fi­na­les, Lu­kaku zorg­de voor een as­sist. Na een uur werd hij ver­van­gen.

De fans van La­zio mis­droe­gen zich trou­wens door ra­cis­ti­sche en an­ti­se­mi­ti­sche spreek­ko­ren te ver­kon­di­gen. De match werd ech­ter ge­woon ver­der af­ge­werkt. Plaat­sten zich nog voor de kwart­fi­na­les van de Ita­li­aan­se be­ker: Ju­ven­tus, AC en In­ter Mi­lan, Fi­o­ren­ti­na en Na­po­li.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.