“Toch ben ik enorm fier op on­ze ploeg”

Jesse De Bre­mae­ker en co. zijn maatje te klein voor Ne­der­land­se kam­pi­oen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORTREGIO - (lwi)

Geen Eu­ro­pa­cup­winst voor Boec­ken­berg. Zo­als ver­wacht moest de Ant­werp­se ploeg za­ter­dag­avond in de fi­na­le in Kort­rijk het hoofd bui­gen voor het Ne­der­land­se TOP/So­lar, dat met 31-16 meer dan een maatje te groot was.

Veel hoop op winst in de fi­na­le had Boec­ken­berg ook niet. De Ant­wer­pe­naars wa­ren ei­gen­lijk al blij dat ze de fi­na­le had­den ge­haald. Met moei­za­me wed­strij­den te­gen het En­gel­se Tro­jans (13-12) en het Turk­se Mar­ma­ra (16-13) was het par­cours in Kort­rijk al­les­be­hal­ve van een lei­en dak­je ver­lo­pen.

Maar de fi­na­le werd dus toch ge­haald, al­leen was de Ne­der­land­se kam­pi­oen TOP/So­lar Com­pleet daar­in dui­de­lijk een maatje te groot. Ze won­nen met 31-16 en pak­ten zo hun der­de Eu­ro­pa­cup op rij.

“Na­tuur­lijk is dit een te­leur­stel­ling”, zegt Jesse De Bre­mae­ker. “Zo’n fi­na­le wil je al­tijd win­nen, hè. Toch ben ik enorm fier op on­ze ploeg. We heb­ben al veel sa­men mee­ge­maakt, al veel ge­won­nen. En ja, nu zijn we sa­men ten on­der ge­gaan. Zo sim­pel is het.”

Ook coach Da­vor Du­ron­jic moest toe­ge­ven dat zijn ploeg de wet van de sterk­ste had moe­ten on­der­gaan. “Wat de oor­zaak was van ons ver­lies? Een aan­tal spij­ti­ge bal­ver­lie­zen en een bal die niet al­tijd wou rol­len. We be­gon­nen nog goed, lie­pen zelfs 2-4 uit, maar van­af het twee­de kwart be­gon het stroe­ver te draai­en. Zo be­gon­nen de Ne­der­lan­ders meer en meer afstand te ne­men en kre­gen we nog een flink pak slaag.”

Tij­dens de voor­ron­de­wed­strij­den had Boec­ken­berg en­ke­le jon­ge­ren al een kans ge­ge­ven om zich te me­ten met de in­ter­na­ti­o­na­le top.

Zo kreeg de 18ja­ri­ge Li­sa Van Gorp, over­ge­ko­men van

Vo­bako, een kans na haar goe­de pres­ta­ties in de ei­gen com­pe­ti­tie. Van Gorp be­dank­te voor het ver-

trou­wen door te­gen het Por­tu­ge­se Ben­fi­ca liefst drie keer sco­ren. “Ik vind het bij­zon­der fijn dat ik van de coach een kans heb ge­kre­gen. Dit geeft me een enor­me kick om nog be­ter te doen.”

MARCO SPELTEN FOTO ACTIEFOTOGRAFIE.NL

De spe­lers en speel­sters van Boec­ken­berg pron­ken met hun zil­ve­ren me­dail­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.